Nieuw voertuig t.b.v. OPTIA Transport

Nieuw voertuig t.b.v. OPTIA Transport

Zoals bekend worden de milieu eisen voor bedrijfsvoertuigen steeds meer aangescherpt, met name in stadcentra. Daarnaast hebben wij ons voor 2024 ten doel gesteld om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Als eerste stap in de goede richting hebben wij (met een beetje weemoed!!) de “oude” OPTIA bussen vervangen voor een bus met schonere motor en een dus meer milieu verantwoorde uitstoot. Ook zijn wij daardoor, op termijn, niet onderhevig aan mogelijke gebieds-verboden of anderszins en is (inclusief back-up) de continuïteit van de OPTIA dienstverlening gegarandeerd.

Het voertuig is volledig uitgerust voor het vervoer van OPTIA’s en als zodanig volledige geoutilleerd voor passend en verantwoord vervoer.
Inmiddels is door VDO Human Mobility een lift ingebouwd en is door onze inbouwer een kastenwand geplaatst zodat twee OPTIA’s met trolley geladen kunnen worden. Naast de kasten is het voertuig ook voorzien van rijplaten voor onvoorziene omstandigheden

Tevens hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om gefaseerd te migreren naar een minder opvallende huisstijl.