Kwaliteitssysteem – Leiderschap

Binnen de WKTL is de directie verantwoordelijk voor het functioneren van het kwaliteitssysteem samen met de medewerkers. De directie zal dit samen met de locatie manager en teamleiders overdragen aan de medewerkers en hen zoveel mogelijk betrekken bij het in stand houden.

Samen met de locatie manager zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht en is het kwaliteitssysteem zoveel mogelijk ingericht om deze te monitoren en zo klein mogelijk te houden. Verder is iedereen binnen WKTL continue bezig met het verhogen van de klanttevredenheid, door de eisen en wensen van de klant zo goed mogelijk in beeld te hebben. Waarbij wet- en regelgeving steeds in de gaten wordt gehouden.