Historie

De Witte Kruis Holding b.v. was tot 2012 een gedifferentieerde (operationele) organisatie met een private grondslag die zijn gelijke in Nederland niet kende en gespecialiseerd was in medisch geïndiceerd vervoer in binnen- en buitenland.

De verschillende operationele diensten waren onlosmakelijk met elkaar verbonden waarbij doelmatigheid hoog in het vaandel stond. Het ging om een reeks van taken en/of producten; van intake via de eigen zorgcentrale tot uitvoering in de varianten van spoed zorg, bestelde zorg of aangepaste zorg.

Zestig jaar leverde men doelmatige alsmede verantwoorde zorg en vervoer in de regio Haaglanden en daarbuiten, van en naar erkende zorginstellingen. De behoeften van de patiënten en cliënten maar ook ketenpartners stonden centraal waarbij de professionaliteit van de medewerkers tot haar recht kwam. 

Innovatie en marktleiderschap was de Witte Kruis Holding niet vreemd. Naast een regionale ambulance- en hulpambulancedienst alsmede ambulancemotor- en calamiteitenondersteuning was de Witte Kruis Holding ook actief op het gebied van zitten zorgvervoer (taxi/rolstoel), buitenlandvervoer en huisartsenvervoer.

Onder de noemer WKTransplant werd vanaf 2007 tot 2022 het scala aan activiteiten uitgebreid met het (spoed-)vervoer van mensen en middelen alsmede organen, in binnen- en buitenland, ten behoeve van donorprocedures.

WK Transport en Logistics kwam in 2018 als dochteronderneming direct voort uit WKTransplant met als doel het vervoeren van bloed, bloedproducten en diagnostische monsters ten behoeve van de bloedvoorziening in Nederland.