Kwaliteitssysteem – Beleid en doelstellingen

De directie van WKTL wil met haar organisatie de volgende missies nastreven:

het verwerven van een voorkeurspositie bij opdrachtgevers(s) d.m.v. het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare diensten met een concurrerende prijsstelling

Het verrichten van alle voorbereidingen en handelingen op het gebied van transport en logistiek, die nodig zijn om o.a. ziekenhuizen en bloedbanken op de meest doeltreffende wijze te voorzien van bloed, bloedproducten en diagnostische monsters, teneinde een optimaal resultaat na te streven

Om de missies na te streven is het beleid gericht op het bouwen van een sterke organisatie, klantgericht denken, het creëren van een stimulerende werkomgeving voor de medewerkers, het opbouwen van een stabiele relatie met partners en het waarborgen privacy persoonsgegevens & informatiebeveiliging.