Kwaliteitssysteem – Stakeholders

De belanghebbenden zijn beschreven in het kwaliteitshandboek. De belanghebbenden voldoen aan de gestelde eisen.

In de exacte zin van het woord heeft WKTL een beperkt aantal leveranciers. De overkoepelende contracten worden gesloten door de moederonderneming, al waar de beoordeling plaatsvindt.

Ten behoeve van integraal informeren van beschreven stakeholders (belanghebbenden) heeft directie WKTL besloten de hoofdlijnen van haar kwaliteitshandboek op de website te publiceren zodat stakeholders kennis kunnen nemen van het beleid en gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit zoals beschreven in ISO 9001/2015.