Over WK Transport

WK Transport en Logistics BV (WKTL) is als gespecialiseerde (inter)nationaal opererende vervoers- en logistieke organisatie voortgekomen uit een toenmalige liggend en zittend ziekenvervoersorganisatie te Den Haag en heeft daardoor meer dan 60 jaar expertise in huis op het gebied van medisch vervoer en logistiek.

WKTL is gevestigd in Rotterdam en onderhoudt het kwaliteitssysteem ISO9001:2015, voldoet aan de AVG en in beginsel geldt de CAO Beroepsgoederenvervoer als arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemers van WKTL.

Met het kwaliteitsmanagementsysteem en de voorwaarden genoemd in de CAO in relatie tot de vigerende wet- en regelgeving, bereikt WKTL een niveau dat voldoet aan de eisen van een veilige en efficiënte bedrijfsvoering en een goede werkomgeving waarin welvaart en welzijn in verhouding staan.

De organisatie streeft door het verrichten van alle voorbereidingen en handelingen op het gebied van vervoer en logistiek een optimaal resultaat na met betrekking tot medische zorg gerelateerde processen en procedures.

Kort gezegd onderschrijft WKTL de visie op vervoer en logistiek als de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten. De speerpunten bij het klantgericht denken zijn: betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, maatwerk, doelmatigheid en flexibiliteit.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering is er sprake van een professionele standaard van hoog niveau zonder kostenverhogend effect. WKTL levert 24/7/365 een verantwoorde marktconforme dienstverlening.

Ten behoeve van onder andere de bloedvoorziening in Nederland draagt WKTL sinds 2018 zorg voor verantwoord transport en logistiek van bloed, bloedproducten, diagnostische monsters en gerelateerde specialistische apparatuur. De operationele uitvoering vindt plaats in opdracht van o.a. Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin).

Inhoudelijk staat de dienstverlening uitvoerig beschreven onder de noemers “Transport en Logistiek”, “Mens en Middelen”, “Kwaliteitssysteem”, “Privacy beleid” en “Diensten”. Onder de noemer “Actueel” wordt nader ingegaan op actuele items en Nieuwsflitsen.