Kwaliteitssysteem – Personeel en opleidingen

De kwaliteit van de diensten van WKTL is direct afhankelijk van de werknemers. Bij de aanname van het personeel wordt onder andere rekening gehouden met de aan de functie gekoppelde opleidings-, bekwaamheids- en ervaringseisen. Deze functie is vastgesteld en vastgelegd in de functieomschrijvingen.

Voor de medewerkers van WKTL wordt jaarlijks een opleidingsplan ontwikkeld om de kennis en kunde op peil te houden en daar waar nodig verder te ontwikkelen. Jaarlijks dient in ieder geval aantoonbaar GDP/Koude Keten en OGS rijtraining met goed gevolg afgesloten te zijn. De medewerkers kunnen daarnaast ten alle tijden voorstellen om nieuwe kennis of vaardigheden op te doen. In overleg wordt besloten om het verzoek wel of niet verder uit te werken. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van het beleid van de onderneming.