Kwaliteitssysteem – Klanteisen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de in ons bedrijf geformuleerde klanteisen. Deze eisen zijn geformuleerd op basis van ervaringen die in het verleden in de markt met de klanten zijn opgedaan. Indien nodig wordt dit overzicht van klanteisen bijgesteld naar aanleiding van de toetsing die jaarlijks geschiedt in de directiebeoordeling. De klant kan van ons verwachten:

 • Een gekwalificeerde representatieve chauffeur :
  • Rijbewijs (minimaal B)
  • VOG
  • Aanvulende rijopleiding (OGS)
  • Good Delivery Practice (GDP) en Cold Chain (Koude Keten)
  • attitude conform aanvaarde normen en waarden
 • Nakomen gedragscodes en branche specifieke richtlijnen alsmede wet- en regelgeving
 • 24/7/365 bereikbaarheid en beschikbaarheid
 • Toereikende verzekeringsdekking
 • Communicatie, Registratie en Facturatie volgens opdracht
 • Correcte afhandeling van klachten