Kwaliteitssysteem – Werkomgeving

Om het werk goed te kunnen uitvoeren wil WKTL dat de medewerkers onder goede omstandigheden werken en met de juiste middelen.

Volgens WKTL bestaat een goede werkomgeving uit een werkomgeving waarin welzijn en welvaart in verhouding staan door:

  • Laagdrempeligheid en korte lijnen medewerker<->directeur
  • Vakkundigheid van directie en medewerkers door goede op- en begeleiding.
  • Veiligheid door ter beschikking stellen van optimale middelen.
  • Collegialiteit door betrokkenheid, gezelligheid en humor.
  • Redelijkheid m.b.t. inzetbaarheid en beschikbaarheid door goede planning.
  • Openheid door transparante communicatie en bijeenkomsten op basis van gelijkheid.
  • Zakelijkheid door het naleven van CAO verplichtingen en waar mogelijk boven CAO te waarderen.
  • Billijkheid in geval bij afwijking van afspraken, regel, normen en waarde
  • Eerlijkheid d.m.v. transparantie