Privacybeleid

Op het gebruik van deze website (wktransport.nl) is het Privacybeleid van toepassing. In het Privacybeleid is beschreven welke gegevens er mogelijk worden verzamelt, wat WKTL doet met de gegevens die zij verzamelt (doel), en hoe lang zij de gegevens bewaart. Ook is in dit Privacybeleid op hoofdlijnen beschreven hoe WKTL borgt dat de gegevens goed beveiligd zijn en hoe gebruikers van de website hun recht op inzage en correctie kunnen uitoefenen.