Kwaliteitssysteem – Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek is een belangrijk onderdeel van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het handboek bevat de implementatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 bij WKTL. Het handboek is verder gedefinieerd in de hoofdstukken : Organisatie en kwaliteit, Beheers en Verbeterprocedures, de Primaire procedures en Ondersteunende Procedures.

Een procedure is opgesteld om te beschrijven wie, wat en wanneer men iets moet doen in een bepaalde situatie bij WKTL. Procedures geven aan hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en waar de informatie wordt vastgelegd.

Om te voorkomen dat medewerkers belast worden met irrelevante informatie is het “Chauffeurshandboek” opgezet. Dit handboek bevat de specifieke werkinstructies voor de chauffeurs. In werkinstructies staat specifiek beschreven hoe bij de uitvoering van specifieke taken gehandeld moet worden. Het handboek bevat ook formulieren die in de organisatie worden gebruikt om alle gegevens eenduidig vast te leggen.