Ambulance voor Ukraine

Ambulance voor Ukraine

Medio 2023 werd de directie van WK Transport & Logistics b.v. benaderd voor bemiddeling bij het verkrijgen van materiaal voor acute hulpverlening in de Ukraine. Deze hulpvraag kwam bij de directie terecht uit het ambulance netwerk van oudsher.

De hulpvraag was zelfs voor een voormalige Haagse- en Leidse ambulance organisatie (met meer dan 5 decennia ervaring en contacten in de hulpverleningswereld) een uitdaging..!

Met vereende krachten is het uiteindelijk gelukt om aan het verzoek te voldoen en is inmiddels een volledige uitgeruste ambulance overgedragen en in gebruik genomen. Gezien de situatie in Ukraine zal het hoogstwaarschijnlijk niet de laatste hulpinspanning zijn.