Nieuwsflits – 13 juni 2022

Nieuwsflits – 13 juni 2022

Nieuwsflits WK Transport en Logistics b.v. – 13 juni 2022

——————————————————————————————————————————————————————

Zoals bekend komen wij eindelijk na 2 zware COVID jaren weer eens informeel SAMEN. Als dank voor jullie inzet zijn jullie mijn gasten bij Restaurant SAMEN.

De eerste 6 maanden van 2022 zitten er bijna op, waardoor er cijfermatig zicht is op de gevolgen van de veranderingen. Bedrijfstechnisch is dat van groot belang om vast te kunnen stellen dat de nieuwe koers verantwoord is ingeslagen. Want de reorganisatie is afgerond. Alle losse eindjes zijn met goed gevolg aan elkaar geknoopt, waarna wij in afgeslankte vorm verder zijn gegaan. Het doet mij deugd mede te kunnen delen dat de WK groep nog steeds bestaat uit solide en krachtige MKB -bedrijven op basis van een gezonde financiële status.

Na de afronding van de reorganisatie is aanvang gemaakt met de volgende fase. Deze fase kenmerkt zich door potentiële groei door middel van acquisitie en een zoektocht naar nieuwe uitdagingen. De focus ligt daarbij op medisch transport en logistiek. Op de website wordt eerdaags de volgende beschrijving geplaatst.  

“De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van medisch/zorg gerelateerde (spoed) vervoer van bloed, bloedproducten en diagnostische monsters alsmede medische goederen en voorzieningen alsmede het detacheren en uitzenden van personeel in het kader van medisch/zorg gerelateerd (spoed) vervoer”.

Gezien voorgaande beschrijving van het toepassingsgebied moge het duidelijk zijn dat de focus op het personenvervoer minder prominent op de voorgrond staat.

Zoals bekend heeft het bedrijf ondanks COVID een stabiel 2021 doorgemaakt en is inmiddels gebleken dat dit zich heeft voortgezet in 2022. De stabiliteit kenmerkt zich op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, gezonde financiële basis, stabiele personeelsformatie, lage verzuimcijfers, geen incidenten en klachten en een ISO-systeem dat voldoet. En vanzelfsprekend is de tevredenheid van- en de goede relatie met- de opdrachtgever van doorslaggevend belang.

Zoals gezegd zou ik mij beperken tot de hoofdzaken vandaar dat ik het inhoudelijk hierbij wil laten.

Rest mij te zeggen dat van deze gelegenheid tevens gebruik wordt gemaakt om aandacht te geven aan het afscheid en pensionering van Andre Nieuwenhuizen bij WK Transplant. Officieel heeft Andre op 25 mei 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In gezamenlijkheid hebben wij toen besloten in ieder geval nog een jaar door te gaan. Na de beëindiging van de dienstverlening ten behoeve van NTS heeft Andre besloten afscheid te nemen bij WKT om vervolgens in deeltijd nog een poosje het team in Rotterdam te versterken.

Door COVID kon hier niet eerder een feestelijk tintje aan gegeven worden tot nu. Afgelopen vrijdag heeft Andre zijn cadeau in ontvangst mogen nemen en via deze mail wil ik hem in het zonnetje zetten en bedanken voor zijn vriendschap alsmede jarenlange trouwe en loyale inzet in voor- en tegenspoed.  Altijd goed gemutst en vol humor. 

Tot slot wil ik wederom mijn dank, waardering en trots uitspreken voor jullie inzet en loyaliteit.

Ik hoop jullie woensdag 15 juni aanstaande te mogen begroeten en verheug mij op een gezellige ontspannen avond met lekker eten en drinken.

Fer Bauman