Publicatie Kwaliteitsysteem i.h.k.v. ISO 9001:2015

Publicatie Kwaliteitsysteem i.h.k.v. ISO 9001:2015

Op 8 februari 2021 heeft WKTL haar kwaliteitssysteem gepubliceerd op haar website. In het kader van het onderhouden van de ISO 9001:2015 certificering is besloten een samenvatting van het kwaliteitssysteem online te publiceren.

Met het kwaliteit management systeem bereikt WKTL het niveau dat voldoet aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering alsmede aan de eisen en verwachtingen van haar opdrachtgevers, waaronder Sanquin Bloedvoorziening.

Als scope is “het vervoeren van bloed, bloedproducten en diagnostische monsters ten behoeve van de bloedvoorziening in Nederland” benoemd.