Regio

In Nederland zijn 83 algemene en 8 universitaire ziekenhuizen. WKTL is verantwoordelijk voor regio Zuid-West Nederland, waarbij de diensten geleverd worden aan diverse algemene en universitaire ziekenhuizen.

Vanuit Rotterdam worden academische centra en overige ziekenhuizen in de regio primair en/of secundair bediend ten aanzien van transport en logistiek van bloed, bloedproducten en apparatuur.

Buiten Nederland worden in voorkomende gevallen ook activiteiten ontplooit, mits het vervoer onder de regie van opdrachtgever(s) valt.