Transport en Logistiek

Ten aanzien van logistiek en (voorrangs-) transport is WKTL 365 dagen per jaar 24/7 beschikbaar en inzetbaar.

Het transport bestaat uit het vervoer van bloed en bloedproducten, diagnostische monsters en gespecialiseerde apparatuur. De logistiek bestaat uit adequate planning van alle vervoerstromen en bijkomende processen, waarbij naadloze aansluiting op vervolg processen nauwlettend in het oog worden gehouden. Gezien het belang en complexiteit geschied de aansturing en coördinatie van de vervoersactiviteit 24/7 rechtstreeks door een toegewijd team.

Met betrekking tot transport en logistiek ten behoeve van de bloedvoorziening in Nederland, wordt niets aan het toeval overgelaten. Er wordt intensief samengewerkt met o.a. Sanquin Bloedvoorziening, de Dienst Infra Landelijke Eenheid Politie Driebergen, alsmede (universitaire) ziekenhuizen en laboratoria in binnen- en buitenland.