Kwaliteitssysteem – Stakeholders

De belanghebbenden zijn beschreven in het kwaliteitshandboek. De belanghebbenden voldoen aan de gestelde eisen.

In de exacte zin van het woord heeft WKTL een beperkt aantal leveranciers. De overkoepelende contracten worden gesloten door de moederonderneming Witte Kruis Transplant BV, al waar de beoordeling plaatsvindt.

Ten behoeve van integraal informeren van beschreven stakeholders (belanghebbenden) heeft directie WKTL besloten de hoofdlijnen van haar kwaliteitshandboek op de website te publiceren zodat stakeholders kennis kunnen nemen van het beleid ten aanzien van kwaliteit zoals beschreven in NEN-EN-ISO 9001/2015

BELANGHEBBENDEN
GESTELDE EISEN vanuit belanghebbende
GESTELDE EISEN vanuit WKTL
PersoneelNaleven Branche- en wettelijke eisenVakkundig naleven CAO & instructies
OpdrachtgeverNaleving contractuele voorwaardenNaleving contractuele voorwaarden
(eind-)gebruiker/klantenVerantwoorde procedure uitvoeringVerantwoorde procedure uitvoering
AandeelhouderToetsbaar adequaat directiebeleidToetsbaar adequaat directiebeleid
VerzekeraarZorgvuldigheidVoorwaarden nakomen
OpleiderLesvoertuig conform wettelijke eisenAdequate opleiding
ARBO dienst(pro) actief t.a.v. gezonde werkomgevingCorrecte ziektebegeleiding
ICT beheerderActueel IT beleidBetrouwbare (mobiele) IT omgeving
(bedrijfs) JuristMinimaliseren (bedrijfs) risico’sJuridische dienstverlening op maat
Branchevereniging/sectorfondsControle, behartiging en innovatieControle, behartiging en innovatie
AccountancyAccurate/punctuele boekhoudingAccurate/punctuele fiscale steun
VerhuurderCorrect gebruik huisvestingLevering kantoor en garageruimte
ZiekenhuizenProfessionele attitudeCorrecte aan- en aflevering
BSIISO systeem wat voldoet aan de eisenAdvies en begeleiding t.a.v. certificering
Autoriteit PersoonsgegevensAVG – privacy waarborgingControle privacywetgeving
SOOBBelangenbehartiging werknemersVakkundigheid / professionaliteit