Kwaliteitssysteem – Stakeholders

De belanghebbenden zijn beschreven in het kwaliteitshandboek. De belanghebbenden voldoen aan de gestelde eisen.

In de exacte zin van het woord heeft WKTL een beperkt aantal leveranciers.
De overkoepelende contracten worden gesloten door de moederonderneming Witte Kruis Transplant BV, al waar de beoordeling plaatsvindt.

Ten behoeve van integraal informeren van beschreven stakeholders (belanghebbenden) heeft directie WKTL besloten de hoofdlijnen van haar kwaliteitshandboek op de website te publiceren zodat stakeholders kennis kunnen nemen van het beleid ten aanzien van kwaliteit zoals beschreven in NEN-EN-ISO 9001/2015

BELANGHEBBENDENGESTELDE EISEN vanuit belanghebbende

GESTELDE EISEN vanuit WKTL

Wijzigingen t.o.v. vorig jaar
PersoneelNaleven Branche- en wettelijke eisenVakkundig naleven CAO & instructiesn.v.t.
OpdrachtgeverNaleving contractuele voorwaardenNaleving contractuele voorwaardenn.v.t.
(eind-)gebruiker/klantenVerantwoorde procedure uitvoeringVerantwoorde procedure uitvoeringn.v.t.
AandeelhouderToetsbaar adequaat directiebeleidToetsbaar adequaat directiebeleidn.v.t.
VerzekeraarZorgvuldigheidVoorwaarden nakomenn.v.t.
OpleiderLesvoertuig conform wettelijke eisenAdequate opleidingn.v.t.
ARBO dienst(pro) actief t.a.v. gezonde werkomgevingCorrecte ziektebegeleidingn.v.t.
ICT beheerderActueel IT beleidBetrouwbare (mobiele) IT omgevingn.v.t.
(bedrijfs) JuristMinimaliseren (bedrijfs) risico’sJuridische dienstverlening op maatn.v.t.
Branchevereniging/sectorfondsControle, behartiging en innovatieControle, behartiging en innovatien.v.t.
AccountancyAccurate/punctuele boekhoudingAccurate/punctuele fiscale steunn.v.t.
VerhuurderCorrect gebruik huisvestingLevering kantoor en garageruimten.v.t.
ZiekenhuizenProfessionele attitudeCorrecte aan- en afleveringn.v.t.
BSIISO systeem wat voldoet aan de eisenAdvies en begeleiding t.a.v. certificeringn.v.t.
Autoriteit PersoonsgegevensAVG – privacy waarborgingControle privacywetgevingn.v.t.
SOOBBelangenbehartiging werknemersVakkundigheid / professionaliteitn.v.t.