Over WK Transport

Ten behoeve van de bloedvoorziening in Nederland draagt WK Transport en Logistics (WKTL) sinds 2018 zorg voor verantwoord transport en logistiek van bloed, bloedproducten, diagnostische monsters en gerelateerde specialistische apparatuur. De operationele uitvoering vindt plaats in opdracht van o.a. Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin).

WKTL maakt deel uit van de WK Groep. De WK Groep bestaat onder andere uit WK Transport & Logistics BV (WKTL) en WK Transplant BV (WKT). De bedrijfsvoeringen hebben een eigen entiteit maar zijn tactisch en strategisch onlosmakelijk met elkaar verbonden en vallen onder hetzelfde management en dagelijks bestuur. 

Het transport bestaat uit het vervoer van bloed en bloedproducten met o.a. voertuigen van Sanquin vanaf de WKTL locatie in Rotterdam.

Bij het transport van bloed en bloedproducten wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • A1 transport (aanrijdtijd 15 minuten en levertijd binnen 1 uur)
  • A2 transport (aanrijdtijd 20 minuten en afgesproken levertijd van minimaal 2 uur)
  • B transport (vaste aflevertijden en routes)

De logistiek bestaat uit adequate planning, aansturing en coördinatie van alle vervoersstromen. Aanrijdtijden en aflevering vinden naadloze aansluiting op vervolgopdrachten. Daarbij wordt efficiënt omgegaan met “timetables”.

Bedrijfsvoering
Rekening houdende met de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), is er met betrekking tot de bedrijfsvoering sprake van een professionele standaard van hoog niveau zonder kosten verhogend effect. WKTL levert 24/7/365 een verantwoorde marktconforme dienstverlening.

Kwaliteit en scope
WKTL onderhoudt het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 dat voldoet aan de hoogste internationale eisen op het genoemde toepassingsgebied. Met het kwaliteit management systeem bereikt WKTL het niveau dat voldoet aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering alsmede aan de eisen en verwachtingen van haar opdrachtgevers, waaronder Sanquin Bloedvoorziening

Als scope is “het vervoeren van bloed, bloedproducten en diagnostische monsters ten behoeve van de bloedvoorziening in Nederland” benoemd.