Kwaliteitssysteem – Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek is een belangrijk onderdeel van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het handboek bevat de implementatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 bij WKTL. Het handboek is verder gedefinieerd in de hoofdstukken : Organisatie en kwaliteit, Beheers en Verbeterprocedures, de Primaire procedures en Ondersteunende Procedures.

Een procedure is opgesteld om te beschrijven wie, wat en wanneer men iets moet doen in een bepaalde situatie bij WKTL. Procedures geven aan hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en waar de informatie wordt vastgelegd.

Om te voorkomen dat medewerkers belast worden met irrelevante informatie is het “Chauffeurshandboek” opgezet. Dit handboek bevat de specifieke werkinstructies voor de chauffeurs. In werkinstructies staat specifiek beschreven hoe bij de uitvoering van specifieke taken gehandeld moet worden. Het handboek bevat ook formulieren die in de organisatie worden gebruikt om alle gegevens eenduidig vast te leggen.

Hoofdstuk 1 – Organisatie en kwaliteit
1.010  Inhoudsopgave
1.020  Bedrijfsbeschrijving
1.030  Organogram, functies en verantwoordelijkheden en bevoegdheden
1.040  Beleid en doelstellingen
1.050  Eisen (klant / branche)
1.060  Overlegstructuur
1.070  Personeel en opleiding
1.080  Opzet kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
1.090  Beheer van het KMS
1.100  Risico’s en kansen
1.110  Samenhang processen
 
Hoofdstuk 2 – Beheers- en verbeterprocedures
2.010  Documentbeheer
2.020  Beheer van kwaliteitsregistraties
2.030  Interne Audits
2.040  Klantklachten en Corrigerende maatregelen
2.050 Beschermen van verwerkingen persoonsgegevens
 
Hoofdstuk 3 – Primaire processen
3.010  Primaire (doorloop) proces
3.020  Offerte, opdracht en wijzigingen
3.030  Werkvoorbereiding en planning
3.040  Inkoop
3.050  Uitvoeren ritten
 
Hoofdstuk 4 – Ondersteunende processen
4.010 Klanttevredenheid
4.020 Leveranciersbeoordeling
4.030 Directiebeoordeling

De paragrafen 7.1.5 (Middelen voor monitoring en meten) en 8.3 (ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten) uit de NEN-EN-ISO 9001/2015, achten wij niet van toepassing en zijn derhalve uitgesloten.