Diensten

Ten behoeve van het (voorrangs) transport en logistiek van bloed en bloedproducten draagt WKTL zorg voor verantwoord transport en logistiek in de regio Rotterdam, waarbij WKTL 365 dagen per jaar 24 uur per dag beschikbaar en inzetbaar is.

De logistiek bestaat uit adequate planning, aansturing en controle van alle vervoerstromen in samenwerking met de afdeling Planning & Transport van opdrachtgever(s) en het managementteam en chauffeurs van WKTL.

De dienstverlening valt uiteen in drie delen;

  • Gepland vervoer bloed en bloedproducten
  • Urgent / prioritair (A1 & A2) vervoer bloed en bloedproducten (A1 met optische en geluidssignalen)
  • Specialistisch vervoer van apparatuur t.b.v. bloed en bloedproducten