Diensten

Ten behoeve van het (voorrangs) transport en logistiek van bloed en bloedproducten draagt WKTL zorg voor verantwoord transport en logistiek in Nederland en daarbuiten, waarbij WKTL 365 dagen per jaar 24 uur per dag beschikbaar en inzetbaar is.

De logistiek bestaat uit adequate planning, aansturing en controle van alle vervoerstromen in samenwerking met de afdeling Planning & Transport van opdrachtgever(s) en het managementteam en chauffeurs van WKTL.

De dienstverlening valt uiteen in twee delen;

  • Basis diensten
  • Aanvullende diensten

Basis diensten

De basis diensten worden uitgevoerd in de regio Zuidwest Nederland (zie ook Regio) waarbij de dienstverlening bestaat uit:

  • Gepland vervoer bloed en bloedproducten
  • Urgent / prioritair (A1 & A2) vervoer bloed en bloedproducten (A1 met optische en geluidssignalen)

Aanvullende diensten

Als aanvulling op de basis diensten wordt zowel landelijk (NL) als Internationaal de volgende dienstverlening aangeboden:

  • Specialistisch vervoer van apparatuur t.b.v. bloed en bloedproducten
  • Specialistisch vervoer van laboratorium samples en testmateriaal
  • Specialistisch vervoer van medisch gerelateerde producten (o.a. tijd-kritisch)
  • Inzet van extra uitgeruste voertuigen t.b.v. specialistisch vervoer