Mens en Middelen

Naast de algemene en basis training zijn alle chauffeurs specifiek geschoold op het gebied van actuele werkinstructies en protocollen, zoals “Koude Keten” en “Goede Distributie Praktijken (GDP)”

Met betrekking tot het gebruik van optische en geluidssignalen, ten behoeve van spoedvervoer, volgen alle chauffeurs specialistische rijopleidingen. Onder strikte voorwaarden worden de chauffeurs, in een speciaal lesvoertuig, op de openbare weg getraind door gecertificeerd opleiders.

Branche specifieke richtlijnen op het gebied van vervoer met gebruik van optische en geluidsignalen worden nadrukkelijk gevolgd.

De chauffeurs, opleiding, kleding, materialen en het huidige wagenpark voldoen aan alle eisen welke redelijkerwijs gesteld kunnen aan kwalitatief correcte uitvoering van de werkzaamheden.